Bsulakshana X Vipul Shah

A Collaboration

Project : Bsulakshana X Vipul Shah

Photographer : Hawra Hajoori
MUA : Priya Lahon Das
Concept | Styling | Model : Sulakshana Borthakur